Twister mycí prostředek na nádobí Lemon

Kód produktu: 01030 Kód výrobce: 8595196901030 Značka: Twister
35 Kč
29 Kč bez DPH
Skladem
ks

Prostředek na mytí nádobí.
Objem: 1000 ml

Zobraz detailní popis

Detailní popis

Prostředek na mytí nádobí se svěží, dlouhotrvající vůní citrónu, účinně odstraňuje mastnotu a nečistoty. Má výbornou mycí a odmašťovací schopnost. Speciální složení účinně chrání pokožku před vysoušením a zanechá Vaše ruce příjemně jemné.

Složení: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Dodecylbenzenesulfonate, Sodium Chloride, Parfum, Limonene, Citric Acid, Laurylamine Dipropylenediamine, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Colorant.Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

EAN: 8595196901030

Soubory pro stažení

Hodnocení produktu

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Napište hodnocení
*
*