Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Reklamace a vrácení zboží

Obecně platný reklamační řád od 1.2. 2018

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího – společnosti UC TRADE CZ s.r.o., IČ: 259 51 416, se sídlem Za Tratí 975, 503 46 Třebechovice pod Orebem, zapsané u rejstříkového soudu při Krajském soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17118 – provozujícího internetový eshop www.union-cosmetic.cz (dále jen „Prodávající“) a popisuje, jak postupovat při reklamaci zboží pořízeného od Prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na dokladu o zakoupení věci. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců. Tato záruční doba může být delší/kratší v závislosti na datu spotřeby uvedeném na obalu produktu. Záruční doba pak je omezena datem spotřeby.

Údaj o spotřebě je nejčastěji označen na obalu jako „spotřebujte do/best before“. Údaj o spotřebě nemusí být označen na obalu v případě, že jeho minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. V takovém případě bývá na obalu grafické znázornění otevřené nádobky krému. Údaj uvedený v nádobce krému udává, jak dlouho od otevření lze produkt používat. Nejčastějšími údaji jsou 6M popř., 12M a 24 M, které značí 6 měsíců, popř. 12 a 24 měsíců od otevření. V případě reklamace produktu se záruční doba automaticky prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za nový kus, pokračuje původní záruční doba.

Kdy reklamovat

Zákazník má právo reklamovat zboží pokud jej obdrží v rozporu s kupní smlouvou a nebo se v záruční době produktu objeví skutečnosti znemožňující jeho obvyklé používání.
Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilky je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Jak oznámit reklamaci

Zákazníkům doporučujeme nejprve se obrátit telefonicky nebo emailem na naše kontaktní údaje, kde se s Vámi pokusíme najít co nejoptimálnější řešení Vašeho problému.
Místem pro uplatnění reklamace je provozovna Prodávajícího – UC TRADE CZ s.r.o., Za Tratí 975, 503 46 Třebechovice pod Orebem, eshop@unioncosmetic.cz, tel: +420 725 516 460. Na této adrese Kupující může uplatnit reklamaci nebo stížnost obvyklou poštovní cestou, nikoliv osobně.

Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží, fakturu za eshop, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel.číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Při předávání reklamace může zákazník uvést požadovanou formu kompenzace (nový produkt, náhradní produkt, vrácení částky formou poukazu na nákup, vrácení částky). Prodejce se bude snažit tomuto požadavku vyhovět. Není však pro něj zavazující a může se změnit po dohodě se zákazníkem.

Vyřízení reklamace

O reklamaci Prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Na samotnou realizaci reklamace má prodejce 30 dnů. O vyřízení reklamace prodejce informuje zákazníka telefonicky či emailem na zanechané kontaktní údaje neprodleně od realizace.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy do doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

Kdy nelze reklamovat

Prodávající prohlašuje, že zboží nelze reklamovat v těchto případech

  1. použité kosmetické přípravky bez zjevné závady nelze vracet z hygienických důvodů,
  2. zboží s prošlým či omezeným datem spotřeby nebo použitím, pokud tato skutečnost byla známa zákazníkovi již v době nákupu,
  3. vada vzniklá na věci je způsobena běžným opotřebením,
  4. vada zboží je způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením,
  5. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.